Styret i Meløy ski- & sykkelklubb

Valgt på årsmøtet 14 mars 2018

Bjørn Kristian Nilsen

Leder

Mobil: 917 61 446
E-post: postmester@meloysos.no

Ansvarsområder:
Kontakt utad, sponsoravtaler, styremøter, politiattester

Pt ingen
Nestleder/SekretærOle Rolf Dybvik
Økonomiansvarlig
Ansvarsområder:
Budsjett og regnskap, sykkellisensHilde-Iren Nereng
Styremedlem skiAnsvarsområder:
Leder skigruppa
Løypenett, vedlikehold maskiner
og utstyr
Medlemmer skigruppa:
Kenneth Rendal

Jim-Åge Jensen
Styremedlem sykkelAnsvarsområder:
Leder sykkelgruppa
Sykkeltreninger, 


Medlemmer sykkelgruppa:
Per Frøskeland
Varamedlem


Levert av IdrettenOnline