tyret i Meløy ski- & sykkelklubb

Valgt på årsmøtet 19.mars 2015

Magne Olav Pedersen

Leder

Mobil: 900 64 527
E-post: magne.olav.pedersen@gmail.com

Ansvarsområder:
Kontakt utad, sponsoravtaler, styremøter, politiattester

Pt ingen
Nestleder/SekretærRobert Ueland
Økonomiansvarlig

Mobil: 905 30 803
E-post: robert@nordlandbetongsag.no

Ansvarsområder:
Budsjett og regnskapLennart Hind Wassvik
Styremedlem ski

Mobil: 479 35 910
E-post: rattata1979@gmail.com

Ansvarsområder:
Leder skigruppa
Løypenett, vedlikehold maskiner
og utstyr
Medlemmer skigruppa:
Kenneth Rendal
Rune Meosli
Karin Rømo Sandvik
Styremedlem sykkel

Mobil: 916 29 424
E-post: karin.sandvik@icloudcom

Ansvarsområder:
Leder sykkelgruppa
Sykkeltreninger, sykkellisens


Medlemmer sykkelgruppa:
Arnt Even Jensen
Per Frøskeland


Per Frøskeland
Varamedlem

Mobil:
E-post:

Powered by: Bloc