Sykkellisens


Det kan løses engangslisens til de enkelte ritt man skal delta på, men da har man ikke forsikring under trening, slik man har med helårslisens.

Under ligger link til skjema for registrering/bestilling av lisens, samt link til forsikringsvilkår som følger med lisensen.

Kjøp lisens

Forsikringsvilkår

Etter at du har bestilt helårslisens, må dette godkjennes av klubben. Dette for at vi skal godkjenne at du er medlem hos oss og har oppfylt medlemsforpliktelsene dine, dvs ha betalt kontingent for inneværende år.

Lisensansvarlig i klubben er Ole Rolf Dybvik