Klubbens målsetning


Meløy Ski- & Sykkelklubb skal være en stimulator, pådriver og samlingspunkt for økte friluftsaktiviteter blant kommunens innbyggere.

Samtidig skal klubben til enhver tid søke å gi attraktive, varierte, sportslige og sosiale tilbud for alle alderstrinn, uansett ferdigheter, nivå og ambisjoner.

Klubben skal også tilrettelegge sine anlegg og aktiviteter for handikappede.