Styret i Meløy ski- & sykkelklubb

Valgt på årsmøtet 14 mars 2018

Bjørn Kristian Nilsen

Leder

Mobil: 917 61 446
E-post: postmester@meloysos.no

Ansvarsområder:
Kontakt utad, sponsoravtaler, styremøter, politiattester

Jim Åge Jensen
Nestleder/Sekretær
Ansvarsområder:  
Leder styrets møter og arbeid ved leders fravær.  Bistår leder og danner et lederteam med denne.


Ole Rolf Dybvik
Økonomiansvarlig
Ansvarsområder:
Budsjett og regnskap, sykkellisensØrjan Johannessen
Styremedlem skiAnsvarsområder:
Leder skigruppa
Løypenett, vedlikehold maskiner
og utstyr
Medlemmer skigruppa:
Kenneth Rendal

Magne Olav Pedersen
Styremedlem sykkelAnsvarsområder:
Leder sykkelgruppa
Sykkeltreninger, 


Medlemmer sykkelgruppa:
Remi Knudsen
Per Frøskeland
Varamedlem